พริตตี้สาวสวย

เพลงไทยมีต้นกำเนิดมาจากคนไทยเองและการเลียนแบบของคนอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณตั้งอยู่ในอาณาจักรฉงชิ่งซึ่งเป็นดินแดนของจีนในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่คนไทยคิดค้นก่อนค้นพบวัฒนธรรมอินเดีย ในภาษาไทยเช่นการแย่งชิงอาชีพพินฤดูใบไม้ผลิ seo ฆ้องและกลองมันถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ หลายคนเรียกฆ้องแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวัฒนธรรมของอินเดียเขมรมอญในคาบสมุทรอินโดจีนที่เคลื่อนไหวหลากหลายทางเพศของอินเดียเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยได้เล่นบทกวีและเครื่องดนตรีจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเล่นในวงดนตรีไทยเช่นกลองชวากลองมลายูปากกามาลังปากกามาลังและกลองยาว จีนดั้งเดิมภายหลังมีความสัมพันธ์กับชาวตะวันตกและชาวอเมริกันที่นำกลองตะวันตกเช่นกลองและเครื่องดนตรีอื่น ๆ เช่นไวโอเล็ต จากประวัติของเครื่องดนตรีไทยดังกล่าวประวัติศาสตร์เครื่องดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ กลับไปด้านบน สมัยสุโขทัย...

Back to Top